Top Button

On-line formularz wniosku wizowego

Wniosek o uzyskanie wizy do Rosji można wypełnić na stronie internetowej MSZ Rosji www.visa.kdmid.ru. Zwracamy Państwa uwagę, że wnioski  wysłane pocztą nie będą przyjmowane – po wypełnieniu formularza na podanej stronie internetowej wniosek musi być wydrukowany i podpisany przez aplikanta (podpis jak w paszporcie).

Wnioski wizowe skadane przez osoby obywateli Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Gruzji powinny być drukowane tylko dwustronnie, dla obywateli innych krajów mogą być wydrukowane jednostronnie. Od dnia 15 czerwca 2012 wnioski od obywateli Australii również muszą być wydrukowane dwustronnie. Wnioskodawcy bez obywatelstwa w punkcie „obywatelstwo” muszą wybrać z listy "Bez Obywatelstwa". Prosimy upewnić się, że wniosek wizowy jest odpowiedziono wypełniony i są odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym na pytania, które na stronie internetowej www.visa.kdmid.ru nie są zaznaczone jako obowiązkowe. Wnioski wizowe nie zawierające wszystkich danych mogą być zwrócone przez Konsulat. Również prosimy skonfigurować ustawienia drukowania na komputerze w formacie A4 oraz upewnić się, że  wniosek ma wszystkie obramowania, a także wszystkie informacje są widoczne.

Prosimy upewnić się, że prawidłowo zostało wybrane miejsce złożenia wniosku, t.j. w której Rosyjskiej Ambasadzie, Konsulacie lub Centrum Wizowym. Wniosek zostanie skierowany tylko do wybranego Konsulatu /  Centrum Wizowego i nie może byc przyjętu w innym. Jeśli wybór miejsca złożenia wniosku będzie wybrane niepoprawnie, możecie Państwo być poproszeni o wypełnienie nowego wniosku wizowego lub zalogowanie się do wypełnionego wniosku i przekierowanie wniosku do innej placówki.

Przy składaniu dokumentów bezpośrednio do Ambasady/Konsulatu/Kancelarii Federacji Rosyjskiej prosimy upewnić się, że wniosek został wypełniony i wydrukowany zgodnie z powyżej wymienioną instrukcją. Również prosimy przed wizytą do Ambasady/Konsulatu/Kancelarii upewnić się, że zarezerwowaliście termin złożenia dokumentów poprzez odpowiednie strony Ambasady / Wydziału Konsularnego / Konsulatów Rosji w Polsce:

Po wypełnieniu wniosku wizowego należy wydrukować, podpisać i złożyć wniosek do naszego Centrum Wizowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i paszportem. Pragniemy zapewnić, że zachowujemy szczególną ostrożność w trakcie przetwarzania danych osobowych. Składając u nas wniosek, potwierdzają Państwo, że akceptujecie nasz Regulaminu.

Wypełnić on-line formularz wniosku wizowego  Kliknij Tutaj.

Prosimy wrócić uwagę na wymienione poniżej  informacje, którę sa niezbędne do wypełniania wniosku wizowego:

  • Dane paszportowe
  • Nazwa organizacji przyjmującej/zapraszającej
  • Data ostatniej podróży do Rosji (jeżeli była)
  • Punkty docelowe
  • Nazwa firmy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie medyczne podróży musi być ważne na terytorium całej Federacji Rosyjskiej)
  • Nazwa pracodawcy lub instytucji edukacyjnej (łącznie z adresem i danymi kontaktowymi)
  • Adres zamieszkania (łącznie z danymi kontaktowymi)

Złożyć wniosek wizowy oraz odebrać paszport można według następującego schematu: prosimy kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje o tym, kto może złożyć wniosek wizowy w Rosyjskim Centrum Wizowym.

Prosimy kliknąć tutaj aby uzyskać informacje o tym, kto może złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie/Konsulacie/Kancelarii.

Opracowany wniosek może być odebrany za pośrednictwem przesyłki kurierskej za dodatkową opłatą dokonaną podczas złożenia wniosku wizowego. Czas dostawy do niektórych adresów może trwać do 5 dni roboczych z powodu znajdowania się w oddalonych i trudnodostępnych miejscowościach.

Podpisana z Państwem umowa o usługach serwisowych będzie zawierać aktualną wersję Regulaminu (Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności względem użycia danych osobowych) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Polityka Prywatności).