Top Button

Opłaty wizowe

Poniżej wymienione opłaty dotyczą opłat konsularnych dla wyłącznie obywateli państw objętych umową pomiędzy UE a FR dot. Wiz.

Zwracamy Państwa uwagę, że wysokość opłat konsularnych mogą się różnić w zależności od obywatelstwa, okresu ważności wizy i czasu rozpatrywania wniosków wizowych. Aby uzyskać więcej informacji przed złożeniem wniosku o wizę uprzejmie prosimy kontaktować się z Rosyjskim Centrum Wizowym.

Dla obywateli USA czas rozpatrywania wnioskόw wizowych trwa od 7 do 15 dni kalendarzowych, w zależności od kategorii wizy i okresu ważności wizy.

Terminy rozpatrywania wniosków wizowych w Warszawie (tryb przyśpieszony na podstawie teleksu, zaproszenia FMS, określonych wydarzeń międzynarodowych):

ZŁOŻENIE ODBIÓR
PONIEDZIAŁEK (przed g.10) WTOREK
PONIEDZIAŁEK PO GODZ. 10,
WTOREK (przed g.10)
CZWARTEK
ŚRODA,
CZWARTEK (przed g.10)
PONIEDZIAŁEK
PIĄTEK WTOREK

Terminy rozpatrywania wniosków wizowych w Warszawie (tryb zwykły 7 dni):

ZŁOŻENIE ODBIÓR
PONIEDZIAŁEK NASTĘPNY WTOREK
WTOREK NASTĘPNY CZWARTEK
ŚRODA NASTĘPNY CZWARTEK
CZWARTEK NASTĘPNY PIĄTEK
PIĄTEK NASTĘPNY PONIEDZIAŁEK
RODZAJE WIZ OPŁATY WIZOWE
1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):
- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 150 PLN
- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna 150 PLN
- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 301 PLN
- wiza dwukrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 481 PLN
- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 902 PLN
- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej 150 PLN
- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy międzynarodowych zawodów młodzieżowych – do 18 lat), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich 0 PLN
- wiza na studia 0 PLN
- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) 0 PLN
2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym (nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym oraz wiz turystycznych):
- wiza biznesowa, tranzytowa 300 PLN
- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna 300 PLN
- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 601 PLN
- wiza dwukrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 962 PLN
- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 1804 PLN
- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej 300 PLN
- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zarówno zawodów młodzieżowych, jak też innych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich 300 PLN
- wiza na studia 300 PLN
- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) 0
- przeniesienie wizy do nowego paszportu 135 PLN

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego